Vuosikokous 28.2.2018

Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 28.02.2018 kello 18:30
Paikka Spektri Business Park Metsäneidonkuja 4 Espoo, Pilotti talo.
Kokouksen asialista
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan läsnäolijat
4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
tilintarkastajain lausuntoineen ja päätetään niiden vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä
niistä toimenpiteistä, joihin edellisen. vuoden hallinto ja tilinpito ehkä antavat aihetta.
7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä.
8. Käsitellään muut toimintaan liittyvät asiat.

Kategoria(t): Tapahtumat, Tiedotus. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.